Kruszywa

Przyjmujemy i przetwarzamy odpady budowlane taki jak:Zajmujemy się również ich przetwarzaniem ( kruszenie, przesiewanie)

Na ww odpady dajemy kartę przekazania odpadu